THCS Phuoc Thai huyen Long Thanh : ThuVienDeKiemTra_Toan_HKII Home
Ngày 13/42013, Việt Nam đón nhận bằng công nhận của UNESCO liên quan đến “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - Ngày 13/4/2013, Việt Nam đón nhận bằng công nhận của UNESCO liên quan đến “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHƯỚC THÁI
Địa chỉ: Ấp 1C, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.841076 - Email: truongthcsphuocthai@gmail.com​​

Lên đầu trang
Sign In